Για να αλλάξετε το όνομα σας στο chat κάντε κλικ στο πρώτο όνομα που βλέπετε δεξιά στην λίστα
βάλτε ένα οποιοδήποτε όνομα δίπλα στο Name και πατήστε OK.